Religionssociologiska föreningens styrelse

Ordförande
Magdalena Nordin
magdalena.nordin@lir.gu.se

Kassör
Anders Sjöborg
anders.sjoborg@teol.uu.se

Sekreterare
Kristel Torgrimsson
Doktorandrepresentant
kristel.torgrimsson@lir.gu.se

Ledamot
Maria Klingenberg
maria.klingenberg@teol.uu.se

Ledamot
Jessica Moberg
jessica.moberg@lir.gu.se

Ledamot
Stefan Gelfgren
stefan.gelfgren@umu.se

Ledamot
Linnea Jensdotter
linnea.jensdotter@ctr.lu.se


Religionssociologiska föreningens stadgar

Protokoll från föreningen års- samt styrelsemöten (bara för medlemmar)