Religionssociologiska publikationer

Nordic Journal of Religion and Society
Två gånger per år publiceras den vetenskapliga tidskriften Nordic Journal of Religion and Society med den senaste religionssociologiska forskningen från en nordisk horisont.

Läs mer om tidsskriften och hitta de senaste artiklarna här.


Religionssociologins pionjärer i Sverige
Anders Bäsckström (2023)

I boken Religionssociologins pionjärer i Sverige skildrar Anders Bäckström, professor i religionssociologi vid Uppsala universitet (2000-2011), ämnets framväxt och konsolidering genom att följa pionjärernas forskningsutveckling från 1950­ till 2010­-tal.

Läs mer om boken hos förlaget.

Sociologiska perspektiv på religion i Sverige
Mia Lövheim och Magdalena Nordin (red.) (2022)

Ny upplaga av kursboken Sociologiska perspektiv på religion i Sverige. Med exempel från aktuell forskning ger författarna nya perspektiv på religion i dagens svenska samhälle. I bokens andra upplaga har ett nytt kapitel om genus, makt och religion tillkommit. 

Läs mer om boken hos förlaget.

Fraternal Relations in Monasteries: The Laboratory of Love
Mikaela Sundberg (2023)

I boken Fraternal Relations in Monasteries skildrar Mikaela Sundberg spänningar som uppstår mellan kristna ideal såsom att älska sin nästa och den konkreta verkligheten av vardagsliv i klostret.  

Läs mer om boken hos förlaget.

Unga och religion. Troende, ointresserade eller neutrala?
Maria Klingenberg och Mia Lövheim (red.) (2019)

För en ung person kan religion innebära en tro på något gudomligt, men religion kan också vara ett uttryck för identitet, familjerelationer eller ideal och värderingar. Ett mångdimensionellt perspektiv ger nya insikter om religion, inte bara som individuellt livsval, utan även som socialt fenomen för den som växer upp i ett samhälle som präglas av religiös mångfald och samtidigt är ett av världens mest sekulära.

Läs mer om boken hos förlaget.


Här kan du hitta religionssociologiska avhandlingar, från 1975 och framåt.