Religionssociologiska föreningen i Sveriges uppsatspris

Religionssociologiska föreningen i Sverige utlyser ett årligt pris för årets bästa master- eller magisteruppsats med religionssociologisk relevans och hög kvalitet. Detta innebär att uppsatsen kan vara framlagd inom annan disciplin än den religionsvetenskapliga.

En beredningsgrupp inom Religionssociologiska föreningen utgör jury. Beredningsgruppen äger också rätten att tolka hur ”religionssociologisk relevans och hög kvalitet” ska förstås. Beredningsgruppen inom Religionssociologiska föreningen i Sverige består av föreningens ordförande, sekreterare och en övrig ledamot, vilken utses av styrelsen.

För att vara möjlig att nominera ska uppsatsen:

  1. vara författad av student vid ett svenskt lärosäte. Uppsatsen kan vara skriven på svenska, danska, norska eller engelska.
  2. ha godkänts under föregående år, alltså året innan föreningens årsmöte.

I övrigt gäller följande:

  • Endast anställda vid svenskt lärosäte får nominera.
  • Nomineringen ska ha kommit in senast två månader före årsmötet.
  • Nomineringen ska utgöras av en motivering om högst en A4-sida där uppsatsens religionssociologiska relevans klargörs och dess metodologiska, empiriska och teoretiska bidrag belyses.
  • Uppsatsen ska bifogas i pdf-format.

Uppsatspriset ska årligen marknadsföras till samtliga medlemmar i Religionssociologiska föreningen i Sverige samt till institutioner för religionsvetenskaplig och samhällsvetenskaplig utbildning inom landet.

Prissumma omfattar 7 000 kr i stipendium och max 3000 kr för resa och boende i samband med föreningens årsmöte, vid vilket studenten förväntas presentera sitt uppsatsarbete.

Motivering samt uppsats skickas till RFS:s sekreterare per epost. Kontaktuppgifter finns här.

För 2023 års uppsatspris ska nominering vara inkommen senast 13 januari 2024.