Berndt Gustafssons minnesfond

Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser bidrag till främjande av kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi. Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida.


Resebidrag för opposition och kritik vid seminarier i kyrko- och religionssociologi på avancerad nivå
Religionssociologiska föreningen i Sverige har från Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi fått ett anslag för att stödja kyrko- eller religionssociologiska studier på avancerad nivå.

Student i kyrko- eller religionssociologi på avancerad nivå, som är medlem i Religionssociologiska föreningen i Sverige, kan erhålla bidrag för resa och nattlogi vid annat lärosäte än det egna, vid vilket hen ska opponera på eller medverka i organiserad kritik av skriftligt arbete i kyrko- eller religionssociologi på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats).

Ansökan görs till föreningens sekreterare, kontaktuppgifter finns här.
Alla instruktioner för ansökan finns här (PDF).