Religionssociologiska forskare

Forskare med en religionssociologisk inriktning är aktiva på många av Sveriges universitet och högskolor. Här hittar du några av dem, tillsammans med deras kompetensområden.


Gelfgren, Stefan
Docent, universitetslektor, Umeå universitet
….
stefan.gelfgren@umu.se, Umu-sida

Jensdotter, Linnea
Postdoktorforskare, Lunds universitet.
Forskar om religion i dagens offentliga och politiska Sverige. Särskilt fokus på forskning rörande religion, politik och populism samt sociala medier.
linnea.jensdotter@ctr.lu.se, jensdotter.se

Klingenberg, Maria
Docent, universitetslektor, Uppsala universitet
….
maria.klingenberg@teol.uu.se

Moberg, Jessica
Docent, universitetslektor, Göteborgs universitet
….
jessica.moberg@lir.gu.se, GU-sida

Nordin, Magdalena
Docent, universitetslektor, Göteborgs universitet
….
magdalena.nordin@lir.gu.se, GU-sida

Sjöborg, Anders
Docent, universitetslektor, Uppsala universitet
….
anders.sjoborg@teol.uu.se, UU-sida

Torgrimsson, Kristel
Doktorand, Göteborgs universitet
….
kristel.torgrimsson@lir.gu.se