Religionssociologisk forskning

Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Här kan du läsa mer om olika forskningsområden som rymms under det religionssociologiska paraplyet.

Om du vill fördjupa dig mer inom ett visst område eller hitta verksamma forskare, följ de angivna länkarna. En lista på religionssociologiska forskare och deras ämnesområden finns här.


Religion i offentlighet och politik
Idag är religion en allt mer politiserad fråga i svensk offentlig och politisk debatt. Ofta hamnar frågor med koppling till religion i blickfånget då de upplevs krocka med viktiga samhällsvärderingar, såsom demokrati, jämställdhet och individens fri- och rättigheter.
Här kan du läsa mer.

Religion, skola och religionsundervisning
Här får vi hjälpas åt att formulera en bra och informativ text om det här forskningsområdet. Den ska vara ungefär så här lång. Om man vill skriva mer kan man utveckla det på sidan som länkas via länken nedan.
Här kan du läsa mer.

Religion och medier
Här får vi hjälpas åt att formulera en bra och informativ text om det här forskningsområdet. Den ska vara ungefär så här lång. Om man vill skriva mer kan man utveckla det på sidan som länkas via länken nedan.
Här kan du läsa mer.

Religion och unga
Här får vi hjälpas åt att formulera en bra och informativ text om det här forskningsområdet. Den ska vara ungefär så här lång. Om man vill skriva mer kan man utveckla det på sidan som länkas via länken nedan.
Här kan du läsa mer.

Religion och populärkultur
Här får vi hjälpas åt att formulera en bra och informativ text om det här forskningsområdet. Den ska vara ungefär så här lång. Om man vill skriva mer kan man utveckla det på sidan som länkas via länken nedan.
Här kan du läsa mer.

Nyreligiositet och paranormala fenomen
Här får vi hjälpas åt att formulera en bra och informativ text om det här forskningsområdet. Den ska vara ungefär så här lång. Om man vill skriva mer kan man utveckla det på sidan som länkas via länken nedan.
Här kan du läsa mer.

“Non-religion”
Här får vi hjälpas åt att formulera en bra och informativ text om det här forskningsområdet. Den ska vara ungefär så här lång. Om man vill skriva mer kan man utveckla det på sidan som länkas via länken nedan.
Här kan du läsa mer.

Religion och genus
Här får vi hjälpas åt att formulera en bra och informativ text om det här forskningsområdet. Den ska vara ungefär så här lång. Om man vill skriva mer kan man utveckla det på sidan som länkas via länken nedan.
Här kan du läsa mer.