Evenemang

Religionssociologiska föreningen ordnar regelbundet symposium, workshops, seminarium för sina medlemmar. Därtill finns det konferenser och andra evenemang av intresse för religionssociologer. Här hittar du information om aktuella evenemang.


Workshop i artikelskrivande på Sigtunastiftelsen 23–24 oktober 2023
Håller du på̊ att omarbeta din avhandling till artiklar, eller ska du precis skriva din första artikel? Vill du presentera och diskutera artikelutkast, lära dig mer om att skriva för en religionssociologisk läsekrets, och knyta kontakter med framtida kollegor?
Religionssociologiska föreningen i Sverige utlyser nu platser till en workshop i artikelskrivande på̊ Sigtunastiftelsen. Workshopen äger rum den 23–24 oktober och vänder sig till doktorander och juniora forskare som disputerat 2020 eller senare. Vill du åka själv, eller vet du någon som borde ta chansen? Vi vill ha in anmälan senast 15 september. Mer information finns i den bifogade foldern.


Årsmöte och vintersymposion på Sigtunastiftelsen 11 mars 2023
Boka redan nu in den andra måndagen i mars för Religionssociologiska föreningens årsmöte och vintersymposium på Sigtunastiftelsen. Mer information kommer under hösten!


Nordic Conference for the Sociology of Religion 2024
Den 26e upplagan av Nordic Conference for the Sociology of Religion ordnas av Århus universitet 14-16 augusti 2024. Den som vill organisera en panel under konferensen ska skicka in sitt förslag senast den 15 november 2023. Abstrakt för paper ska vara inskickade senast den 1 februari 2024. Mer information finns på Århus universitets hemsida.