Religionssociologiska föreningen i Sverige

– Vi vill skapa arenor och verka för religionssociologisk forskning, utbildning och debatt.


Religionssociologi är ett akademiskt forskningsområde, inom vilket religionens roll i samspelet mellan individer och samhälle studeras. Aktuella frågor kan exempelvis handla om på vilket sätt religion kan och får vara synlig i offentligheten och politiken, religion i skolan och religionsundervisning, religion som resurs för unga människor eller religion och populärkultur.


Aktuellt!

Uppsatspris!
Välkommen att nominera en eller flera magister- eller masteruppsatser med religionssociologisk relevans till Religionssociologiska föreningen i Sveriges uppsatspris. Prissumma omfattar 7 000 kr i stipendium och max 3000 kr för resa och boende i samband med föreningens årsmöte, vid vilket studenten förväntas presentera sitt uppsatsarbete. Den som nominerar ska vara anställd vid ett lärosäte i Sverige och uppsatsen ska vara examinerad och godkänd under vår- eller hösttermin 2023. Sista dag att nominera är 13 januari 2024.
För mer information om hur nomineringen ska vara utformad, se här.

Årsmöte och vintersymposion på Sigtunastiftelsen 11 mars 2024
Boka redan nu in den andra måndagen i mars för Religionssociologiska föreningens årsmöte och vintersymposium på Sigtunastiftelsen. Mer info kommer!

Nordic Conference for the Sociology of Religion 2024
Den 26e upplagan av Nordic Conference for the Sociology of Religion ordnas av Århus universitet 14-16 augusti 2024. Den som vill organisera en panel under konferensen ska skicka in sitt förslag senast den 15 november 2023. Abstrakt för paper ska vara inskickade senast den 1 februari 2024. Mer information finns på Århus universitets hemsida.

Utlysning av medel för forskning inom kyrko- och religionssociologi
Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser bidrag till främjande av kyrko- och religionssociologisk forskning, konferensverksamhet och andra ändamål med anknytning till kyrko- och religionssociologi. Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida.

Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi har även gett särskilda anslag för masterstudenter som är medlemmar i RFS, avsett resor i samband med opponering.
Läs mer om det här.